Your are currently
browsing through
plasgad's global site
please click here
חיפוש מוצר
(נקה חיפוש)
Kg/mm Lbs/in

ארגזי פלסטיק לאחסון

ארגזי פלסטיק במגוון גדלים

ארגזי פלסטיק של פלסגד מצוינים לאריזה, אחסון ושינוע המוצרים שלכם, כוללים מגוון דגמים: ארגזים אטומים, ארגזים מרושתים, ארגזי פלסטיק מתקפלים, ארגזי לחם, ארגזי פלסטיק לתעשייה וארגזי פלסטיק לחקלאות.

מק"ט: AAM45

מידה: 600X400X250 מ"מ

משקל: 2.67 ק"ג

מק"ט: AAM45

מידה: 600X400X250 מ"מ

משקל: 2.67 ק"ג

ארגז פלסטיק עם מכסה אטום קשיח לשימוש רב פעמי

מק"ט: AAMET

מידה: 597X405X167 מ"מ

משקל: 1.51 ק"ג

מק"ט: AAMET

מידה: 597X405X167 מ"מ

משקל: 1.51 ק"ג

ארגז ייעודי לבשר בעל יכולת כינוס ועירום.

מק"ט: AAMP6

מידה: 600X400X340 מ"מ

משקל: 3 ק"ג

מק"ט: AAMP6

מידה: 600X400X340 מ"מ

משקל: 3 ק"ג

בעל אזור ייעודי להדבקת תוויות ואפשרות למנגנון נעילה וזיהוי פתיחה.

מק"ט: AAMP7

מידה: 600X400X400 מ"מ

משקל: 3.2 ק"ג

מק"ט: AAMP7

מידה: 600X400X400 מ"מ

משקל: 3.2 ק"ג

ארגזי פלסטיק גדולים אטומים עם מכסה מותאם למסועים ומחסנים אוטומטיים

מק"ט: AI014

מידה: 430X310X130 מ"מ

משקל: 0.7 ק"ג

מק"ט: AI014

מידה: 430X310X130 מ"מ

משקל: 0.7 ק"ג

ארגז פלסטיק לאחסון בנפח 14 ליטר

מק"ט: AI017

מידה: 421X335X174 מ"מ

משקל: 1 ק"ג

מק"ט: AI017

מידה: 421X335X174 מ"מ

משקל: 1 ק"ג

ארגז אחסון 17 מפלסטיק אטום וקשיח

מק"ט: AI021

מידה: 530X321X202 מ"מ

משקל: 1.97 ק"ג

מק"ט: AI021

מידה: 530X321X202 מ"מ

משקל: 1.97 ק"ג

ארגז אחסון מפלסטיק אטום

מק"ט: AI036

מידה: 492X399X234 מ"מ

משקל: 2 ק"ג

מק"ט: AI036

מידה: 492X399X234 מ"מ

משקל: 2 ק"ג

ארגז אחסון מפלסטיק אטום

מק"ט: AI040

מידה: 595X397X204 מ"מ

משקל: 1.34 ק"ג

מק"ט: AI040

מידה: 595X397X204 מ"מ

משקל: 1.34 ק"ג

ארגז מרושת חזק במיוחד לתוצרת חקלאית

מק"ט: AI050

מידה: 595X397X238 מ"מ

משקל: 1.71 ק"ג

מק"ט: AI050

מידה: 595X397X238 מ"מ

משקל: 1.71 ק"ג

ארגזי פלסטיק לחקלאות בעלי אוורור מרבי החיוני לשמירה על התוצרת

מק"ט: AI097

מידה: 604X497X402 מ"מ

משקל: 4.3 ק"ג

מק"ט: AI097

מידה: 604X497X402 מ"מ

משקל: 4.3 ק"ג

ארגזי פלסטיק גדולים אטומים בנפח 97 ליטר - ארגזי אחסון גדולים מפלסטיק

מק"ט: AI1/2

מידה: 550X368X145 מ"מ

משקל: 1.04 ק"ג

מק"ט: AI1/2

מידה: 550X368X145 מ"מ

משקל: 1.04 ק"ג

ארגז פלסטיק מאוורר לתוצרת חקלאית וחזק במיוחד

מק"ט: AI1/3

מידה: 549X367X97 מ"מ

משקל: 0.95 ק"ג

מק"ט: AI1/3

מידה: 549X367X97 מ"מ

משקל: 0.95 ק"ג

ארגז פלסטיק מרושת נערם לחקלאות

מק"ט: AI22A

מידה: 605X405X120 מ"מ

משקל: 0.64 ק"ג

מק"ט: AI22A

מידה: 605X405X120 מ"מ

משקל: 0.64 ק"ג

ארגזי פלסטיק מרושתים בנפח 22 ליטר

מק"ט: AI531

מידה: 500X300X156 מ"מ

משקל: 0.35 ק"ג

מק"ט: AI531

מידה: 500X300X156 מ"מ

משקל: 0.35 ק"ג

מק"ט: AIAV

מידה: 500X300X156 מ"מ

משקל: 0.35 ק"ג

מק"ט: AIAV

מידה: 500X300X156 מ"מ

משקל: 0.35 ק"ג

ארגז קל במיוחד, בעל אוורור מקסימלי המיועד לשילוח חד פעמי ואידיאלי עבור תעשיית החקלאות.

מק"ט: AIBSS

מידה: 606X399X292 מ"מ

מק"ט: AIBSS

מידה: 606X399X292 מ"מ

מק"ט: AIC24

מידה: 460X305X102 מ"מ

משקל: 0.78 ק"ג

מק"ט: AIC24

מידה: 460X305X102 מ"מ

משקל: 0.78 ק"ג

ארגזי פלסטיק אטומים נערמים עם מחיצות

מק"ט: AICHE

מידה: 399X300X148 מ"מ

משקל: 0.35 ק"ג

מק"ט: AICHE

מידה: 399X300X148 מ"מ

משקל: 0.35 ק"ג

ארגזי אחסון מרושתים לאחסון והובלת תוצרת חקלאית

מק"ט: AICS2

מידה: 600X400X250 מ"מ

משקל: 2.18 ק"ג

מק"ט: AICS2

מידה: 600X400X250 מ"מ

משקל: 2.18 ק"ג

מותאם לעבודה במערכים אוטומטיים

מק"ט: AICS3

מידה: 600X400X360 מ"מ

משקל: 2.65 ק"ג

מק"ט: AICS3

מידה: 600X400X360 מ"מ

משקל: 2.65 ק"ג

מותאם לעבודה במערכים אוטומטיים

מק"ט: AIDAT

מידה: 547X379X162 מ"מ

משקל: 1.49 ק"ג

מק"ט: AIDAT

מידה: 547X379X162 מ"מ

משקל: 1.49 ק"ג

מותאם לביצוע סבבי עבודה רבים

מק"ט: AIEVN

מידה: 335X335X283 מ"מ

משקל: 1.48 ק"ג

מק"ט: AIEVN

מידה: 335X335X283 מ"מ

משקל: 1.48 ק"ג

ארגז חלב מאוורר

מק"ט: AIFIL

מידה: 619X324X227 מ"מ

משקל: 1.94 ק"ג

מק"ט: AIFIL

מידה: 619X324X227 מ"מ

משקל: 1.94 ק"ג

ארגז שדה מרושת נערם לחקלאות

מק"ט: AIFIS

מידה: 628X435X165 מ"מ

משקל: 2.04 ק"ג

מק"ט: AIFIS

מידה: 628X435X165 מ"מ

משקל: 2.04 ק"ג

ארגז חזק בעל יכולת כינוס ועירום.

מק"ט: AIGPR

מידה: 600X400X100 מ"מ

משקל: 0.88 ק"ג

מק"ט: AIGPR

מידה: 600X400X100 מ"מ

משקל: 0.88 ק"ג

ארגז פלסטיק מרושתים לגדיד תמרים בעלי פטנט ייחודי של פלסגד

מק"ט: AIHCH

מידה: 530X329X140 מ"מ

משקל: 1.07 ק"ג

מק"ט: AIHCH

מידה: 530X329X140 מ"מ

משקל: 1.07 ק"ג

ארגז המותאם לאחסון גביעי גבינות קשות

מק"ט: AIN20

מידה: 596X397X100 מ"מ

משקל: 0.98 ק"ג

מק"ט: AIN20

מידה: 596X397X100 מ"מ

משקל: 0.98 ק"ג

ארגזי אחסון מרושתים לתוצרת חקלאית

מק"ט: AIN23

מידה: 548X370X192 מ"מ

משקל: 1.3 ק"ג

מק"ט: AIN23

מידה: 548X370X192 מ"מ

משקל: 1.3 ק"ג

ארגז פלסטיק מאוורר נערם לחקלאות

מק"ט: AIP34

מידה: 595X397X193 מ"מ

משקל: 1.69 ק"ג

מק"ט: AIP34

מידה: 595X397X193 מ"מ

משקל: 1.69 ק"ג

ארגז מאוורר וחזק במיוחד.

מק"ט: AIPET

מידה: 590X394X148 מ"מ

משקל: 1.32 ק"ג

מק"ט: AIPET

מידה: 590X394X148 מ"מ

משקל: 1.32 ק"ג

ארגז פלסטיק מרושת נערם ייעודי להובלת בשר ומוצרי מזון

מק"ט: AIPRP

מידה: 530X329X140 מ"מ

משקל: 1.07 ק"ג

מק"ט: AIPRP

מידה: 530X329X140 מ"מ

משקל: 1.07 ק"ג

ארגזי נשיאה מאווררים נערמים

מק"ט: AIRAB

מידה: 564X374X325 מ"מ

משקל: 2.3 ק"ג

מק"ט: AIRAB

מידה: 564X374X325 מ"מ

משקל: 2.3 ק"ג

ארגזים מרושתים מפלסטיק

מק"ט: AIS45

מידה: 545X362X285 מ"מ

משקל: 2.54 ק"ג

מק"ט: AIS45

מידה: 545X362X285 מ"מ

משקל: 2.54 ק"ג

ארגזי אחסון מפלסטיק אטומים נערמים

מק"ט: AISCH

מידה: 495X421X178 מ"מ

משקל: 1.66 ק"ג

מק"ט: AISCH

מידה: 495X421X178 מ"מ

משקל: 1.66 ק"ג

ארגזי נשיאה מפלסטיק מרושתים למוצרי מזון

מק"ט: AISH1

מידה: 600X400X240 מ"מ

משקל: 2.75 ק"ג

מק"ט: AISH1

מידה: 600X400X240 מ"מ

משקל: 2.75 ק"ג

מק"ט: AISL1

מידה: 600X400X170 מ"מ

משקל: 1.43 ק"ג

מק"ט: AISL1

מידה: 600X400X170 מ"מ

משקל: 1.43 ק"ג

מק"ט: AISPI

מידה: 599X400X285 מ"מ

משקל: 0.95 ק"ג

מק"ט: AISPI

מידה: 599X400X285 מ"מ

משקל: 0.95 ק"ג

ארגזי פלסטיק מרושתים לחקלאות

מק"ט: AISTR

מידה: 495X289X179 מ"מ

משקל: 0.98 ק"ג

מק"ט: AISTR

מידה: 495X289X179 מ"מ

משקל: 0.98 ק"ג

מק"ט: AITDE

מידה: 444X369X175 מ"מ

משקל: 1.28 ק"ג

מק"ט: AITDE

מידה: 444X369X175 מ"מ

משקל: 1.28 ק"ג

ארגזי תובלה אטומים מפלסטיק קשיח

מק"ט: AITFL

מידה: 623X423X146 מ"מ

משקל: 1.62 ק"ג

מק"ט: AITFL

מידה: 623X423X146 מ"מ

משקל: 1.62 ק"ג

ארגזי פלסטיק אטומים

מק"ט: AITTP

מידה: 527X335X289 מ"מ

משקל: 1.5 ק"ג

מק"ט: AITTP

מידה: 527X335X289 מ"מ

משקל: 1.5 ק"ג

ארגזי פלסטיק מרושתים נערמים

מק"ט: AIV45

מידה: 545X367X286 מ"מ

מק"ט: AIV45

מידה: 545X367X286 מ"מ

ארגז ירקות 45 מפלסטיק מרושת נערם לתוצרת חקלאית

מק"ט: BA219

מידה: 367X275X190 מ"מ

משקל: 1.25 ק"ג

מק"ט: BA219

מידה: 367X275X190 מ"מ

משקל: 1.25 ק"ג

ארגז מתקפל, מיועד לשימוש רב פעמי

מק"ט: BA319

מידה: 550X367X190 מ"מ

משקל: 1.68 ק"ג

מק"ט: BA319

מידה: 550X367X190 מ"מ

משקל: 1.68 ק"ג

מיועד לשימוש רב פעמי וכולל מערכת נעילה אקטיבית

מק"ט: BA328

מידה: 550X367X285 מ"מ

משקל: 2.33 ק"ג

מק"ט: BA328

מידה: 550X367X285 מ"מ

משקל: 2.33 ק"ג

ארגז פלסטיק מתקפל לשימוש רב פעמי וכולל מערכת נעילה אקטיבית

מק"ט: BA411

מידה: 600X400X115 מ"מ

משקל: 1.35 ק"ג

מק"ט: BA411

מידה: 600X400X115 מ"מ

משקל: 1.35 ק"ג

ארגז פלסטיק מתקפל המגיע ב-6 גבהים לבחירה וכולל מנגנון נעילה ייחודי.

מק"ט: BA415

מידה: 600X400X150 מ"מ

משקל: 1.52 ק"ג

מק"ט: BA415

מידה: 600X400X150 מ"מ

משקל: 1.52 ק"ג

ארגז המגיע ב-5 גבהים לבחירה וכולל מנגנון נעילה ייחודי.

מק"ט: BA418

מידה: 600X400X185 מ"מ

משקל: 1.72 ק"ג

מק"ט: BA418

מידה: 600X400X185 מ"מ

משקל: 1.72 ק"ג

ארגז המגיע ב-5 גבהים לבחירה וכולל מנגנון נעילה ייחודי.

מק"ט: BA422

מידה: 600X400X219 מ"מ

משקל: 1.82 ק"ג

מק"ט: BA422

מידה: 600X400X219 מ"מ

משקל: 1.82 ק"ג

לארגז תכנון ייחודי המאפשר הגדלה מרבית של הקיבולת,

מק"ט: BA426

מידה: 600X400X259 מ"מ

משקל: 2.22 ק"ג

מק"ט: BA426

מידה: 600X400X259 מ"מ

משקל: 2.22 ק"ג

לארגז תכנון ייחודי המאפשר הגדלה מרבית של הקיבולת

מק"ט: BAP18

מידה: 600X400X175 מ"מ

משקל: 1.75 ק"ג

מק"ט: BAP18

מידה: 600X400X175 מ"מ

משקל: 1.75 ק"ג

משקל עצמי קל במיוחד – 1.750 ק"ג

מק"ט: BI428

מידה: 600X400X287 מ"מ

משקל: 2.4 ק"ג

מק"ט: BI428

מידה: 600X400X287 מ"מ

משקל: 2.4 ק"ג

מק"ט: BIAMN

מידה: 600X400X234 מ"מ

משקל: 2.15 ק"ג

מק"ט: BIAMN

מידה: 600X400X234 מ"מ

משקל: 2.15 ק"ג

מק"ט: CI120

מידה: 600X400X120 מ"מ

משקל: 1.98 ק"ג

מק"ט: CI120

מידה: 600X400X120 מ"מ

משקל: 1.98 ק"ג

מותאם לשינוע פנים וחוץ ובעל מכסה תואם (אופציונלי)

מק"ט: CI180

מידה: 600X400X180 מ"מ

משקל: 2.26 ק"ג

מק"ט: CI180

מידה: 600X400X180 מ"מ

משקל: 2.26 ק"ג

מותאם לשינוע פנים וחוץ ובעל מכסה תואם (אופציונלי)

מק"ט: CI220

מידה: 600X400X214 מ"מ

משקל: 2.52 ק"ג

מק"ט: CI220

מידה: 600X400X214 מ"מ

משקל: 2.52 ק"ג

ארגז תעשייתי קל לנשיאה בנפח 41.8 ליטר

מק"ט: CR311

מידה: 400X300X120 מ"מ

משקל: 0.74 ק"ג

מק"ט: CR311

מידה: 400X300X120 מ"מ

משקל: 0.74 ק"ג

מתאים למסועים ומחסנים אוטומטיים

מק"ט: CR316

מידה: 400X300X175 מ"מ

משקל: 0.98 ק"ג

מק"ט: CR316

מידה: 400X300X175 מ"מ

משקל: 0.98 ק"ג

מתאים למסועים ומחסנים אוטומטיים

מק"ט: CR322

מידה: 400X300X230 מ"מ

משקל: 1.2 ק"ג

מק"ט: CR322

מידה: 400X300X230 מ"מ

משקל: 1.2 ק"ג

מתאים למסועים ומחסנים אוטומטיים

מק"ט: CR633

מידה: 595X397X339 מ"מ

משקל: 2.8 ק"ג

מק"ט: CR633

מידה: 595X397X339 מ"מ

משקל: 2.8 ק"ג

ארגזי פלסטיק גדולים לתעשייה בנפח 58.66 ליטר לתעשיית הפארמה

מק"ט: HI005

מידה: 230X163X104 מ"מ

משקל: 0.22 ק"ג

מק"ט: HI005

מידה: 230X163X104 מ"מ

משקל: 0.22 ק"ג

קופסאות פלסטיק לאחסון חזקות ועמידות

מק"ט: HI008

מידה: 305X195X132 מ"מ

משקל: 0.36 ק"ג

מק"ט: HI008

מידה: 305X195X132 מ"מ

משקל: 0.36 ק"ג

קופסאות פלסטיק לאחסון חזקות ועמידות

מק"ט: HI009

מידה: 342X242X133 מ"מ

משקל: 0.46 ק"ג

מק"ט: HI009

מידה: 342X242X133 מ"מ

משקל: 0.46 ק"ג

קופסאות פלסטיק לאחסון חזקות ועמידות

מק"ט: HI010

מידה: 382X325X160 מ"מ

משקל: 0.66 ק"ג

מק"ט: HI010

מידה: 382X325X160 מ"מ

משקל: 0.66 ק"ג

קופסאות פלסטיק לאחסון חזקות ועמידות

מק"ט: IA41V

מידה: 612X505X176 מ"מ

משקל: 2.29 ק"ג

מק"ט: IA41V

מידה: 612X505X176 מ"מ

משקל: 2.29 ק"ג

ארגז לחם מאוורר ייעודי לפיתות

מק"ט: II5212

מידה: 530X265X120 מ"מ

משקל: 1.3 ק"ג

מק"ט: II5212

מידה: 530X265X120 מ"מ

משקל: 1.3 ק"ג

מייצר שורשים טבעיים

מק"ט: IIBAN

מידה: 667X458X145 מ"מ

משקל: 1.2 ק"ג

מק"ט: IIBAN

מידה: 667X458X145 מ"מ

משקל: 1.2 ק"ג

מותאם לאריזה ושילוח של לחמניות ארוזות

מק"ט: IICHA

מידה: 698X598X192 מ"מ

משקל: 2.5 ק"ג

מק"ט: IICHA

מידה: 698X598X192 מ"מ

משקל: 2.5 ק"ג

מגש המשמש להובלת לחם

מק"ט: IIGAD

מידה: 600X400X70 מ"מ

משקל: 0.74 ק"ג

מק"ט: IIGAD

מידה: 600X400X70 מ"מ

משקל: 0.74 ק"ג

מגש בעל אוורור מרבי המותאם לחקלאות

מק"ט: IIGNS

מידה: 591X395X100 מ"מ

משקל: 0.72 ק"ג

מק"ט: IIGNS

מידה: 591X395X100 מ"מ

משקל: 0.72 ק"ג

מגש מאוורר, עמיד וחזק

מק"ט: IISTR

מידה: 416X317X90 מ"מ

מק"ט: IISTR

מידה: 416X317X90 מ"מ

מק"ט: KI016

מידה: 402X300X163 מ"מ

משקל: 0.8 ק"ג

מק"ט: KI016

מידה: 402X300X163 מ"מ

משקל: 0.8 ק"ג

מק"ט: KIDES

מידה: 690X345X315 מ"מ

משקל: 2.17 ק"ג

מק"ט: KIDES

מידה: 690X345X315 מ"מ

משקל: 2.17 ק"ג

ארגזי נשיאה: ארגז אטום מתכנס מפלסטיק קשיח

מק"ט: KIDEV

מידה: 690X345X315 מ"מ

משקל: 2 ק"ג

מק"ט: KIDEV

מידה: 690X345X315 מ"מ

משקל: 2 ק"ג

ארגז מרושת עמוק להובלת דגים

מק"ט: KIMES

מידה: 690X345X198 מ"מ

משקל: 1.62 ק"ג

מק"ט: KIMES

מידה: 690X345X198 מ"מ

משקל: 1.62 ק"ג

מק"ט: KIMEV

מידה: 690X345X198 מ"מ

משקל: 1.57 ק"ג

מק"ט: KIMEV

מידה: 690X345X198 מ"מ

משקל: 1.57 ק"ג

מק"ט: CI8632

מידה: 800X600X320 מ"מ

משקל: 4.9 ק"ג

מק"ט: CI8632

מידה: 800X600X320 מ"מ

משקל: 4.9 ק"ג

מיועד לעבודה במערכים אוטומטיים

מק"ט: CI8642

מידה: 800X600X420 מ"מ

משקל: 5.9 ק"ג

מק"ט: CI8642

מידה: 800X600X420 מ"מ

משקל: 5.9 ק"ג

מיועד לעבודה במערכים אוטומטיים

מק"ט: PI110

מידה: 490X300X110 מ"מ

משקל: 0.9 ק"ג

מק"ט: PI110

מידה: 490X300X110 מ"מ

משקל: 0.9 ק"ג

ארגז מתכנס המותאם במיוחד להפצה

מק"ט: PI160

מידה: 490X300X160 מ"מ

משקל: 1 ק"ג

מק"ט: PI160

מידה: 490X300X160 מ"מ

משקל: 1 ק"ג

ארגז מתכנס המותאם במיוחד להפצה

מק"ט: PI210

מידה: 490X300X210 מ"מ

משקל: 1.15 ק"ג

מק"ט: PI210

מידה: 490X300X210 מ"מ

משקל: 1.15 ק"ג

ארגז מתכנס המותאם במיוחד להפצה

מק"ט: PI260

מידה: 490X300X260 מ"מ

משקל: 1.35 ק"ג

מק"ט: PI260

מידה: 490X300X260 מ"מ

משקל: 1.35 ק"ג

ארגז מתכנס המותאם במיוחד להפצה

מק"ט: WI999

מידה: 0X600X400 מ"מ

מק"ט: WI999

מידה: 0X600X400 מ"מ

מכסים לארגזים אטומים
Skip to content