מדיניות פרטיות

מי אנחנו

אנו בפלסגד מוצרים פלסטיים אגש”ח בע”מ (להלן: “פלסגד”), מכבדים את הפרטיות והבטחון של המשתמשים והמנויים הרשומים באתר המופעל על ידינו.
מטרת מדיניות הפרטיות (“המדיניות”) היא להסביר את מדיניות הפרטיות המקובלת בפלטפורמות הדיגיטליות של פלסגד, כגון באתר האינטרנט בכתובת https://www.plasgad.com (“האתר”), וכן בכל הקשור לפעילויות של פלסגד מול לקוחותיה ומשתמשי האתר. כמו כן, מסבירה המדיניות את האפשרויות העומדות בפני משתמשי האתר בכל הקשור למידע שנאסף על ידי פלסגד.

מידע שנאסף עליך במהלך השימוש באתר

מידע המזהה אותך באופן אישי

מידע זה מסופק על ידך ביודעין. אתה לא מחויב חוקית למסור לנו מידע מסוג זה.
מידע זה כולל פרטים ספציפיים לגביך, המזהים אותך באופן אישי. מידע זה יכול לכלול את הפרטים הבאים: שמך המלא, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, כתובת, עיסוקך וכן נושא פניות שונות אותן מילאת באתר, ככל ומילאת.

מידע שאינו מזהה אותך באופן אישי

מידע זה נאסף על ידינו במהלך גלישתך באתר אשר אינו מזהה אותך באופן אישי. מידע זה יכול לכלול את הפרטים הבאים: כתובת IP של המחשב שלך, URL, דף האינטרנט ממנו פנית לאתר, תאריך ושעת הביקור באתר, שפה, לינקים ועמודים בהם צפית.
מידע זה לא מוצלב או נשמר עם המידע המזהה אותך באופן אישי לעיל.

שימוש במידע האישי

איסוף המידע האישי מתבצע על ידינו על מנת לתת ללקוחותינו שירות מצוין וחוויית גלישה יעילה, נעימה ומותאמת אישית באתר.
השימוש במידע המזהה אותך באופן אישי יעשה על ידינו על מנת לענות על פניות שלך באתר. כמו כן, השימוש במידע יעשה לצורך דיוור ניוזלטרים ו/או על מנת לתקשר עם מנויי האתר לגבי מוצרים, מבצעים ושירותים שונים שלנו. על מנת להסיר את עצמך מרשימת הדיוור, יש לשלוח דוא”ל לכתובת: [email protected].
השימוש במידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, יעשה על ידינו על מנת לשפר את חוויית הגלישה באתר וכדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור שלך באתר לתחומי ההתעניינות שלך.
השימוש בכתובת ה IP שלך יעשה על מנת לפתור בעיות בשרת שלנו וכן לצורך איסוף מידע דמוגרפי על משתמשי באתר.

מסירת מידע לצד שלישי

פלסגד לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך, אלא במקרים המפורטים להלן או כאשר נתת את הסכמתך המפורשת לכך:
פלסגד תעביר מידע למי מחברות הבת שלה ככל והדבר נדרש לצורך אחת מהמטרות המפורטות לעיל.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל ויתקבל צו שיפוטי המורה על כך, תעביר פלסגד מידע המזהה אותך באופן אישי לצד שלישי.
פלסגד שומרת את הזכות לפנות לרשויות הרלבנטיות ככל ויעשה החשש כי פעלת בניגוד לדין ו/או הפרת את תנאי השימוש של האתר.
ככל ופלסגד תמכור או תעביר את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר.
פלסגד תעביר מידע, חלקי או מלא, המזהה אותך באופן אישי, ככל והדבר נדרש על מנת להגן על בטחון או רכוש שלה או של אחרים.

שימוש ב”עוגיות” ואמצעי ניטור דומים אחרים

על מנת לשפר את חוויית השימוש באתר, פלסגד עושה שימוש באמצעי ניטור טכנולוגיים שונים, כגון: “עוגיות”, web beacons ותוכנות אנליסטיות שונות.
באפשרותך להימנע מקבלת “עוגיות” במחשבך האישי.

שמירה ואבטחת מידע

פלסגד תשמור על המידע האישי שלך לתקופה העולה בקנה אחד עם מטרותיה והמותרת על פי כל חוק. הקריטריונים לקביעת התקופה כאמור לעיל הם:
משך הזמן בו פלסגד מספקת לך שירותים.
ככל וישנה מחויבות חוקית לשמירת המידע (לדוגמא: חוקים מסוימים מחייבים אותנו לשמור מידע על פעילותך לתקופת זמן מסוימת טרם מחיקתם) או
ככל וישנה הצדקה משפטית לכך (כגון קיומם של הליכים משפטיים בינינו, חקירה קיימת וכיו”ב).

מידע נוסף עבור משתמשים אירופאיים ((EU

פלסגד אחראית לעיבוד נתונים אישיים שהיא אוספת ומעבירה לצד שלישי הפועל מטעמה, תחת כל Privacy Shield Framework . פלסגד פועלת בהתאם להנחיות Privacy Shield Principles בנוגע להעברת מידע אישי לגבי משתמשים מהאיחוד האירופי ומשווייץ.
ככל ונעביר את המידע שלך מאירופה לתחומי שיפוט אחרים מחוץ לאירופה, הדבר ייעשה תוך שימוש באמצעי הגנה נאותים שנקבעו על ידי נציבות האיחוד האירופי.

קטינים

השימוש באתר אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 18. אנא המנעו ממתן שימוש ו/או העברת מידע אישי של קטינים באתר.

שינויים במדיניות הפרטיות

פלסגד תערוך שינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת. השינויים יכנסו לתוקף מרגע עדכונם באתר ו/או על ידי דיוור אישי אליך.
ככל ותמשיך להשתמש באתר לאחר שינויים במדיניות הפרטיות, פלסגד תראה בכך הסכמה לשינויים.
עליך לוודא כי קראת, הבנת והסכמת את העדכון האחרון במדיניות הפרטיות. מדיניות הפרטיות המעודכנת ביותר תופיע תחת “עודכן לאחרונה” בראש העמוד.

בטיחות

אנו בפלסגד מתייחסים בכבוד ובכובד ראש לבטיחותך. עם זאת, אין באפשרותנו לערוב כי התקשורת בינינו מאובטחת באופן מלא באופן בו מידע אינו מועבר לצדדים שלישיים. הגלישה והשימוש באתר היא על אחריותך בלבד.

צור קשר

לכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, ניתן לפנות אלינו בדוא”ל [email protected] או בכתובת:

פלסגד מוצרים פלסטיים אגש”ח בע”מ
קיבוץ גדות, גליל עליון 1232500
ישראל