ACRON בחרה במשטחי ההפצה הרב פעמיים של פלסגד

Acorn East נוסדה בשנת 2013 והיא משמשת כשלוחה של חברת .Oak Paper Products Co בחוף המזרחי. במשך שנתיים בילו ראשי החברה במחקר שוק בדרום פלורידה בחיפוש אחר שותף מתאים כדי להקים מיזם זה. בינואר 2015 רכשה Acorn את חברת .Aviation Express Inc ממיאמי, פלורידה. שהיא חברה מובילה בכל נושא שילוח אווירי והעברת מטענים בזכות מכירת מוצרים איכותיים במחיר תחרותי.
מידע נוסף