Your are currently
browsing through
plasgad's global site
please click here

האם שילוב חומרים אנטיבקריאליים משמיד חיידקים ב-99.9%?

נקי, סטרילי והיגייני.בימינו, סטריליות והיגיינה הן מעל הכל! פלסגד מציעה פתרונות אריזה, שילוח ואחסון השומרים על היגיינה בצורה האולטימטיבית.שילוב של חומרים אנטיבקטריאליים מסוגים שונים אותם מוסיפים לחומר הגלם בייצור מוצרי פלסטיק, פועלים בכמה דרכים שונות, ומשיגים תוצאות זהות: דיכוי התרבות של בקטריות, או פטריות על פני השטח של מוצר המכיל חומר אנטיבקטריאלי קיים מנגנון שלא מאפשר לחיידקים ו/או לפטריות להתרבות. לפי בדיקות על מוצרים מחומרים אנטיבקטריאליים, נמצא שעל שטח שזוהם בחיידקים, תקטן אוכלוסיית החיידקים תוך יממה בלמעלה מ-99.9%.ערכנו בדיקת מעבדה על מנת לוודא שאכן החומרים פעילים ומבצעים עבודתם נאמנה. להלן התוצאות:

Skip to content